ITS architektura

ITS architektura

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
ITS Architektura

Vize Praxe ITS systémů v ČR roku 2020

Email Tisk PDF

2020: Ohlédnutí za praxí tvorby a provozu ITS systémů v ČR za posledních 10 let

Před deseti lety se objevily první systémy s výraznější integrací. Jednalo se jak o řídící systémy, reprezentované mýtným, tak o informační systémy, reprezentované národním dopravně informačním centrem NDIC, DIC Praha, DIC Brno a dalšími. Z povahy těchto systémů sice vychází povinnost poskytovat a vyměňovat si informace, ale tato povinnost do značné míry vázla na technických a technologických překážkách. Systémy připomínaly spíše ostrůvky s obdobnou službou a omezenou výměnou dat. Zaměnitelnost vnitřních částí systémů vně i uvnitř byla nemyslitelná a vždy se jednalo o unikátní systémy s minimem zaměnitelných částí a komplikovanou a nestandardizovanou vazbou na okolí.


Tento stav, z pohledu dnešního počtu ITS systémů poskytujících komplexní výměny informací a kvanta návazných služeb, byl naprosto nevyhovující, a právě minimální interoperabilita byla zásadní brzdou možného rozvoje ve směru, který dnes již vnímáme jako samozřejmý jak v evropském, tak tuzemském měřítku.

K narovnání této situace přispěla evropská integrace v podobě zavedení evropské služby elektronického mýtného (na základě směrnice 2004/52/ES a Rozhodnutí 2009/750/ES), která významně ovlivnila celý evropský trh v oblasti ITS, zvýšila konkurenci a zavedla pravidla pro poskytování služeb ITS s přidanou hodnotou, požadavky na ITS zařízení a systém zkušebnictví a certifikace. Pokud se tuzemský průmysl chtěl nadále angažovat v oblasti ITS, musel se velmi významně přizpůsobit. Také dopad na státní správu byl zn ačný. Požadavky EU na členský stát vedly ke snaze dostát všem závazkům – zefektivnit jednotlivé aplikace ITS a zachovat interoperabilitu všech prvků ITS v evropském měřítku.

Aktualizováno Pátek, 08 Říjen 2010 19:56 Celý článek...
 

Typologie modelů a architektur v ITS

Email Tisk PDF

Typy modelů architektur v ITS

V ITS se používá řada pojmů se vztahem k typu architektury nebo použitého modelu. Protože není vždy snadné rozlišit a definovat význam jednotlivých pojmů, je nesnadné tyto pojmy použít při hodnocení architektur. Tento materiál uvádí typy architektur a modelů podle metodiky CONVERGE (kterou využívá např. FRAME a KAREN) a stručně je charakterizuje.

Abstrakční úrovně, modely a architektury

 

CONVERGE rozlišuje architektury na různých abstrakčních úrovních, od úrovně  0, řešící detailní návrh systému, až po úroveň 3, popisující  obchodní vztahy mezi různými subjekty.

Současně se používají pojmy architektura, model a referenční model. Architektury jsou funkční, řídící, informační, podniková, fyzická a komunikační. Modely jsou fyzický a logický.

Model v pojetí CONVERGE zahrnuje několik různých typů architektur a jako celek poskytuje ucelený pohled (model) na chování celého systému, zahrnující několik odlišných aspektů (architektur). Pojem referenční model definuje rozdělení do vzájemně spolupracujících vrstev.

Aktualizováno Středa, 17 Březen 2010 18:37 Celý článek...